Vihti avaa alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa vaiheittain

15.2.2021

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen pandemiatyöryhmä suositteli tiistaina 9. helmikuuta, että alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan ryhtyä avaamaan. Vihdin kunta on valmistellut liikunta- ja harrastustilojen avautumista ryhmäharrastustoimintaan, ja päivitämme kotisivuillemme osoitteeseen www.vihti.fi/koronavirus/vihdin-kunnan-palvelut perjantaina 12. helmikuuta eri tilojen käyttöönoton aikataulut. Osa tiloista avautuu jo perjantaina. Tiedotamme erikseen seuroja tilojen käyttöön liittyvistä turvallisuusohjeista ja muista käytännöistä.

Kunnan omiin, viikon 7 alussa käynnistyviin lasten iltauimakouluihin avautuu ilmoittautuminen huomenna perjantaina 12.2. klo 12 osoitteessa www.vihti.fi/ilmoittautumiset. Muista, viikolla 7 käynnistyvistä lasten ja nuorten liikuntaryhmistä tiedotamme huomisen aikana liikuntapalveluiden sivuilla.

Voimassa olevan linjauksen mukaisesti kunnan tilat pysyvät suljettuna alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa lukuun ottamatta helmikuun loppuun asti. Rajoitustoimiin voidaan tehdä tilanteen mukaan muutoksia, myös helmikuun aikana.

– Olemme kunnassa huojentuneita siitä, että lapset ja nuoret voivat päästä viimein harrastustensa pariin. Koronapandemian uhka ei ole kuitenkaan poistunut, vaan päinvastoin etenkin virusvariantit voivat lisätä tartuntojen määrää nopeastikin. Siksi pyydän yhä jaksamista turvallisuussuositusten noudattamisessa, nyt myös harrastuspaikoilla, jotta tartuntojen määrä saadaan pienenemään ja sitä kautta muitakin rajoituksia voitaisiin purkaa, sanoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Vihdin kunta suosittelee vahvasti, että kaikki alueen toimijat noudattaisivat annettuja ohjeistuksia ja suosituksia.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa noudatettavat yleiset turvallisuusohjeet

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Ryhmäkoko kaikessa sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa on 10 henkilöä: 10 lasta tai nuorta ja lisäksi välttämättömät ohjaajat.

Isoimmissa harrastustiloissa, joissa tilan jakaminen on mahdollista, voi olla samanaikaisesti useampi 10-hengen ryhmä. Ryhmät eivät saa sekoittua keskenään harrastustoiminnan aikana tai esimerkiksi siirryttäessä harrastustilaan. Harrastukseen saattajat eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä. Harrastusryhmien osalta järjestäjät tiedottavat tarkemmista ohjeista erikseen.

Harrastusryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Toiminnan järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

Harrastustoiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei yhäkään voida järjestää. Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti.

Harrastuspaikoilla on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita:

  • Maskin käyttöä edellytetään kaikilta muulloin paitsi urheilusuorituksen aikana, koska henkilökunta ei tunnista, minkä ikäisiä urheilijat ovat eli kenen virallisesti tulee käyttää maskia.
  • Mahdollisuuksien mukaan harrastustoiminnassa tulee noudattaa 2 m turvavälejä.
  • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. (Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.)
  • Harrastustoimintoihin tulee saapua mahdollisuuksien mukaan harrastusvaatteet/välineet valmiiksi puettuna ja poistutaan paikalta treenien päätyttyä.
  • Sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa tulee soveltuvin osin noudattaa 10 henkilön rajausta kuitenkin toimitilan koko huomioon ottaen. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä ilman, että ryhmien välille syntyy kontaktia.
  • Ulkotiloissa lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei ole rajoitettu, pukutiloja emme suosittele käytettäväksi.

Lisätietoja Valtioneuvoston ohjeistuksesta: https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta