Syyskokouksen (1.11.2018) pöytäkirja

1.11.2018

Löytyy liitteestä.